yd7610云顶yd7610云顶首页 - yd7610云顶欢迎您

yd7610云顶首页 - yd7610云顶欢迎您

研发进展

2016-06-24       

播恩效能营养OEN

播恩效能营养OEN:是以效能为中心,给动物提供必需营养物质的基础上,同时让效益和效率达到优质的营养技术体系。

 

效能营养OEN六大体系

动物营养需求标准体系         原料效能评估体系

免疫抗病营养体系             营养程序化体系

生物饲料技术体系             动物营养与食品体系

上一篇: 下一篇:
Baidu
sogou