yd7610云顶yd7610云顶首页 - yd7610云顶欢迎您

yd7610云顶首页 - yd7610云顶欢迎您

奖学金

              

            

【播恩奖学金】   

               

华南农业大学动物科学学院“播恩奖学金”是由播恩集团发起的为帮助、支持华南农业大学的学生健康成长、努力成才而设立的奖学金。

 ——————

华农“播恩奖学金”颁奖仪式现场

 ——————

播二代“金榜题名奖学金”是由播恩集团发起的,为关注和支持播二代的成长,为播恩、为中国培养优秀人才而设立的奖学金。

 —————

Baidu
sogou