yd7610云顶yd7610云顶首页 - yd7610云顶欢迎您

yd7610云顶首页 - yd7610云顶欢迎您

科技奖

         

         

集团鼓励各级员工参与技术创新、管理创新和经营创新,对于优秀创新点子和创新成果给予不同程度的奖励和激励。并鼓励技术人员积极参与创新并申报技术创新成果,为个人和企业成长发展积累软性资源和经验。

Baidu
sogou